Menu

Wij ontwikkelen apps en websites die problemen oplossen.

Product design

All onze projecten worden vanuit het standpunt van een design opgestart, we starten met post-its en sketches om vervolgens te eindigen met het design geïmplementeerd in de app of website. We gebruiken design sprints en user research om producten te bouwen waar de gebruiker centraal staat.

product design

Web development

Veel projecten falen omdat naar verloop van tijd de onderliggende structuur afbrokkelt. Om dit te voorkomen hanteren wij development best practices van start tot finish.

Dit zorgt er niet enkel voor dat de kwaliteit van ons werk de hoogste standaard bereikt, maar ook dat ons team geen burnout oploopt.

web development

Mobile development

"Mobile" verwijst naar de eindgebruiker, niet het apparaat. Met dit idee in ons achterhoofd ontwikkelen wij mobiele software.

iOS Development

Wij bouwen onze iOS apps met behulp van Xcode, Swift en Objective-C. Nergens komt een derde partij tussen om de code te schrijven. Dit zorgt ervoor dat we cutting-edge apps maken voor het iOS (iphone, ipad) platform.

mobile development